خبرهای جامعه و حوادث سرمایه 24

جدیدترین اخبار جامعه و حوادث

اخبار ایران و جهان

اخبار بورس ایران

ایران به عنوان یک کشور مستقل همیشه در راس حوادث منطقه‌ای و بین المللی قرار گرفته است. جهان سیاست و اقتصاد ایران را که قلب خاورمیانه است همیشه زیر ذره بین دارد. ایران خبرساز؛ مهمترین اخبار روز جهان را رقم می‌زند. هر روز با اخبار جدید فارسی ایران و جهان را بهتر ببینید. بینش اقتصادی و سیاسی بدون در نظر گرفتن وقایع پیرامونی امری محال است. سیاستمداران بدون اطلاع از اخبار روز ایران و جهان نخواهند توانست آینده سیاسی روشنی را برای خود پیش بینی نمایند. تجار و بازرگانان نیازمند بررسی دقیق اخبار اقتصادی ایران هستند تا بتوانند بر اساس پارادایم حاکم؛ تجارت سودمندی را داشته باشند ایران و جهان بدون خبر تاریک و مبهم است. اخبار روز مانند چراغ راهنما و روشن کننده مسیر حرکت برای انسان است فارسی‌زبانان در هر جای جهان می توانند اخبار روز ایران و جهان را در سایت سرمایه ۲۴ بخوانند. اخبار فارسی زبان شیرین فارسی در بسیاری از کشورها رایج است ایران و فارسی زبانان ایرانی در تمام جهان پراکنده اند امروزه هیچ شهری در جهان خالی از ایرانی نیست اخبار فارسی برای تمام فارسی زبانان چه ایرانی یا افغانی و یا ازبک و تاجیک منتشر می‌شود امید است اخبار فارسی سایت سرمایه ۲۴ برای همه فارسی زبانان ایران و جهان مفید باشد.

.