مزایای آشنایی با صورت‌های مالی

یک شنبه 1400/07/04 00:18 دسته بندی: اخبار بورس امروز کد خبر: 193776

صورت‌های مالی اطلاعات شفاف و درستی از میزان سودآوری شرکت‌ها، میزان نقدینگی و میزان دارایی و بدهی‌ها و قدرت فروش و حاشیه سود شرکت را افشا می‌کنند. مدیران شرکت، بستانکاران، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به‌این اطلاعات از وضعیت گذشته شرکت و کنونی آن با خبر شوند. تحلیلگران از طریق درک و فهم صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل گذشته و حال شرکت و پیش‌بینی وضعیت ‌آینده ‌ شرکت مطلع می‌شوند و نسبت به ‌خرید یا عملکرد آن تصمیم می‌گیرند و یا درباره آن قضاوت می‌کنند.

تحلیل صورت‌های مالی کاری دقیق و فنی است. بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران از درک درست صورت‌های مالی عاجز هستند و بدین خاطر بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اقبالی به‌آن نشان نمی‌دهند و بعد از مدتی سرخورده می‌شوند و عطایش را به‌لقایش می‌بخشند و بعد از مدتی آن را کاری بیهوده می‌دانند و از طرف دیگر اکثر سرمایه‌گذاران و تحلیلگرانی که در دسته تحلیلگران بنیادی قرار می‌گیرند از جمله نهادهای مالی (هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان و ...) قرار دارند و نسبت به‌بررسی و تحلیل صورت‌های مالی اقدام می‌کنند، آن را به‌شکلی ناقص و سطحی انجام می‌دهند و عمدتا با محاسبه برخی از نسبت‌های مالی، تحلیل حساسیت و بررسی پروژه‌های شرکت، صورت‌های مالی را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهند اما در واقع فهم صورت‌های مالی فراتر از‌این موضوعات است.

تحلیلگر و سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید دارای دامنه وسیعی از اطلاعات و فنون از جمله اشراف کافی به‌دانش و فن حسابداری، حسابرسی، اقتصاد خرد و کلان، مدیریت ریسک، آشنا به ‌مدیریت استراتژیک، آشنا به‌بازارهای جهانی، سیاست‌های پولی و مالی، بودجه دولت و... باشد.

بخش عمده از سرمایه‌گذاران نسبت به ‌درک اهمیت صورت‌های مالی واقف نیستند و آنچه برای آنها اهمیت دارد مبلغ سود، سود هر سهم و تحلیل حساسیت فروش و پروژه‌ها شرکت است. فهم صورت‌های مالی فراتر از ‌این موضوعات است. هر شخصی که بخواهد  به‌صورت حرفه‌ای در بازار سرمایه فعال باشد باید به‌فهم صورت‌های مالی اشراف داشته باشد. پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است و ‌این یک مسوولیت برای سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار تهران و کلیه نهادهای مالی جهت ارتقای جایگاه و آموزش سرمایه‌گذاران جهت درک و فهم و پی‌بردن به‌اهمیت صورت‌های مالی است. در بسیاری از مجامع شرکت‌های سهامی عام بخش عمده از حاضرین بعد از تصویب سود تقسیمی جلسه را ترک می‌کنند و اگر هم تا پایان جلسه حضور داشته باشند از روی بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی و موارد صورت‌های مالی به‌سرعت رد می‌شوند و چه بسا خواندن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی کسالت‌بارترین قسمت جلسه باشد و لحظه‌شماری می‌کنند که خواندن بندها سریع تمام شود.

در بسیاری از مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی کمتر سهامداری است که کل صورت‌های مالی شرکت را مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار داده باشد و بسیار دیده می‌شود حتی سهامدار عمده که نماینده آن در مجمع جهت هیات‌رئیسه انتخاب می‌‌شود نیز از ‌اینکه صورت‌های مالی را به‌طور کامل خوانده و بررسی و مورد تحلیل قرار داده باشد کوتاهی کرده است.

تدوین‌کنندگان قانون تجارت با اشراف به ‌این موضوع در اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ نسبت به‌بررسی و فهم صورت‌های مالی واقف بوده‌اند به‌طوری‌که در ماده ۱۳۹ همان قانون مقرر کرده‌اند که هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومی در مرکز شرکت به‌صورت‌حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

همچنین طبق ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس، ناشر بورس مکلف است صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر ۴‌ماه پس از پایان سال مالی ارائه کند که مطمئنا قانو‌ن‌گذار به‌این موضوع اشراف داشته است که فرصتی جهت بررسی و تحلیل صورت‌های مالی جهت سهامداران و سایر ذی‌نفعان فراهم شود و سهامداران در مجامع حضور فعال داشته باشند، ولی آنچه دیده می‌شود عمدتا تنها توجه سهامداران به‌سود خالص و سود تقسیمی متمرکز است، لذا لازم است که توجه سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان به‌اهمیت صورت‌های مالی معطوف شود و نسبت به‌بالا بردن کیفیت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و رشد فرهنگ سهامداری و از طرف دیگر در اشاعه درست فرهنگ سرمایه‌گذاری اقدام شود. قدم گذاشتن در حوزه سرمایه‌گذاری، مستلزم بستری محکم و مطمئن است که مهم‌ترین آن فهم و درک صورت‌های مالی است.

 

مطالب پیشنهادی اخبار بورس امروز

ادامه اخبار بورس امروز
5 ساعت پیش
6 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
7 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
12 ساعت پیش
14 ساعت پیش
16 ساعت پیش
17 ساعت پیش
17 ساعت پیش
17 ساعت پیش
18 ساعت پیش
18 ساعت پیش
20 ساعت پیش
20 ساعت پیش
21 ساعت پیش
22 ساعت پیش
22 ساعت پیش
23 ساعت پیش
23 ساعت پیش
24 ساعت پیش
24 ساعت پیش
24 ساعت پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
جدیدترین واکنش جالب نماینده کوبا در مواجهه با نماینده اسرائیل در سازمان ملل صفحه اول روزنامه‌های 4 مهر 1400 آخرین تحلیل مکتوب مرحوم هاشمی رفسنجانی درباره جنگ 8 ساله انتقاد جمهوری اسلامی از بزک کردن چهره طالبان توسط صدا وسیما با درگذشت آیت‌الله حسن زاده آملی حوزه‌های علمیه ذخیره ارزشمندی از دست دادند دست وزارت ورزش از مجمع کدام فدراسیون‌ها کوتاه ماند؟ استمرار آموزش مجازی،آفت آموزش عالی طی سال‌های آینده/دانشگاه بدون حضور دانشجویان روح ندارد اثربخشی واکسن کرونا از چه زمانی آغاز می‌شود و تا چه زمانی ماندگار است؟ یاوه گویان جمهوری آذربایجان نمی‌توانند بین مسلمانان اختلاف افکنی کنند مرادی: باید جلوی هر نوع افزایش قیمت کالاها گرفته شود طراحی و ساخت ۳۷ پارک آبخیز جدید در کشور با تغذیه صحیح، از آسیب به DNA جلوگیری کنید نکاتی درباره اهمیت تزریق واکسن کرونا در بیماران قلبی_عروقی امیر عبداللهیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد حمایت از صنعت ورزش باعث اشتغال جوانان ورزشکار می‌شود استفاده از گازهای گلخانه‌ای برای بازگشت فضانوردان از مریخ قیمت سکه و دلار در اتاق انتظار/پیش بینی بازار ارز و سکه از توافق هسته ای لژیونرها در دوبی به تیم ملی ایران ملحق می‌شوند سریال ها تنش زا شده اند/تا پایان کرونا بازی نمی کنم ۷ الزام برای تحول در نظام آموزش و پرورش گیر و گور مشکلات جوانان؛ مقصر را پیدا کنید کسب عنوان سوپر استاد بزرگ شطرنج توسط پرهام مقصودلو برگزاری اولین رویداد هفتگی برای شبکه‌سازی در حوزه انرژی در کشور گرانترین فیلم های تاریخ نگاهی به ۷ اثر پاییزی از هنرمندان ایرانی بورس چگونه سبز شد؟ سارا قمی: آبرو و غرور از دست رفته ما برگشت/ دختران فوتبالیست گل کاشتند جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است نتفلیکس ساخت فصل سوم سریال The Witcher را تایید کرد ویدیو: گیم‌پلی واقع‌گرایانه‌ RIDE 4 باعث تعجب گیمرها شده است حمایت روسیه از دولت رئیسی/آمریکا تحریم‌ها را بردارد بدشانسی جهانبخش برای اولین گل فصل نتایج نهایی کنکور سراسری اعلام شد «علامه» زنده است؛ به مسافرت رفته ... دانشگاه‌های ژاپن و عدم تمایل به بازگشایی حضوری! رویترز مدعی شد: توافق سواپ نفت میان ایران و ونزوئلا قیمت طلا این هفته محک می‌خورد بیانیه رسمی گیگابایت برای دو منبع تغذیه «GP-P850GM» و «GP-750GM» کدام خودورها وارد بازار ایران می شود؟/منتظر خودروهای لوکس نباشید چین به استقبال مدیر هواوی رفت بررسی همکاری وزارت ارشاد و ارتش ۹۸درصد پروازهای اربعین به نرخ مصوب فروخته شد/ ایرلاین‌ها مقصر گرانفروشی نیستند! برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران با ۲۵۰۰ اتوبوس/ احتمال بازگشایی شلمچه و چذابه نقره داغ دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی شرط «ولی نصر» برای احیای برجام افتتاح هتل برای زنبورها! آلومینیوم ۲ بازیکن دیگر جذب کرد «فرهنگ ایمنی»؛ عبارتی آشنا اما کمتر پرداخته شده از ظاهر وزمیر در سریال The Witcher رونمایی شد زهره کودایی؛ دروازه‌ای از طلا و توری پر از مروارید چرخش بشاگردی از مسجد سلیمان به هوادار(عکس) پورحمیدی با آلومینیوم قرارداد بست(عکس) پی‌اس‌جی 2-0 مون‌پلیه: بردهایی که دلگرم کننده نیست مهاجم جنوبی شهرخودرو شاگرد خطیبی شد آمریکا طالبان را به رسمیت شناخت ؟ + فیلم اولیانوف: تاخیر بیشتر در آغاز مذاکرات می‌تواند فضا را برای احیای برجام نامساعد کند نتفلیکس دو کلیپ از فصل دوم سریال The Witcher منتشر کرد پیش بینی سرماخوردگی های شدید با کاهش محدودیت های اجتماعی تغییرات در کادر فنی استقلال/ طاهری جای امیری را گرفت توافق آجورلو با مجیدی برای همکاری سه ساله پایان سفر امیرعبداللهیان به نیویورک ادامه پیروزی های پیاپی پاری سن ژرمن برنامه مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتسال رئال 0-0 ویارئال: نوار پیروزی‌ها پاره شد پیش بینی بورس فردا 4 مهر 1400/ خریداران بر موضع خود باقی می مانند؟ شکست دورتموند و پیروزی پر گل لایپزیگ در بوندسلیگا تریلری از اقتباس انیمیشنی بازی League of Legends منتشر شد سرمایه گذاری روی واکسن برکت فعلا به نتیجه نرسید چه کسی جانشین مرکل می شود؟+فیلم پیام جامعه روحانیت مبارز در پی درگذشت آیت‌الله حسن زاده آملی میراث فرهنگی ایران در برزخ است آتش سوزی در مناطق جنگلی درازنو در ۸۳سالگی نمی‌توانم بروم کارگری دلار؛ بازیچه برجام + فیلم فیشینگ سایت‌های داخلی رکورد زد ورود کمیته امداد به تامین مسکن مهم‌ترین مشکل روستاییان چیست؟ معادله مسکن در نیمسال دوم انعکاس کمبود انرژی جهانی در قیمت‌های زغال سنگ، نفت و گاز حضور اسکوچیچ در تمرین آلومینیوم جوزپ بورل: باید فورا به مذاکرات بازگردیم و برجام را به شکل کامل احیا کنیم تولید روزانه تارا افزایش می‌یابد فروش هایما S7 پلاس بدون قرعه‌کشی ورود برقی‌های روسی از سال ۲۰۲۴ مسیر تنظیم بازار خودرو استفاده ولوو از مواد بازیافتی انتظار طولانی مشتریان مرسدس بنز چالش ‌استاندارد در ابرپروژه خودرویی صمت استارت واردات با کدام خودرو؟ «دورکاری» به دور از استرس؛ چگونه؟ یک روایت معتبر باید از سوی مدیران ارشد آغاز شود پاییز سبز بورسی فقدان ضمانت‌های اجرایی اشتغال پایدار و رفع تبعیض جدال با ذی‌نفعان قانون بی‌عمل؛ زنبور بی‌عسل طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار آیین بازگشایی مدارس روستایی و عشایری چشم‌انداز جهانی نفت اوپک رونمایی می‌شود نروژ و روسیه؛ برندگان بحران گازی اروپا