اولین عقیم سازی نقدینگی در 1400+نمودار

در سومین هفته برگزاری بازار باز در سال جاری، بانک مرکزی برای نخستین بار در سال جاری عملیات قبض پول را انجام داده است.…

یک شنبه 1400/07/04 04:22 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 79068 اولین عقیم سازی نقدینگی در 1400+نمودار

به گزارش اقتصادنیوز،بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند در ایران مقدار نقدینگی یکی از عوامل اثر گذار بر قیمت کالاها و خدمات است. از طرف دیگر اقتصاد برای تحرک به نقدینگی نیاز دارد. بانک های مرکزی از طریق برخی ابزارهای مدرن تلاش دارند این دو هدف ظاهر ناسازگار را سازگار کنند. یکی از این ابزار اجرای عملیات بازار باز است که با هدف مدیریت مقداری نقدینگی و نرخ سود انجام می شود.از طریق تعقیب این بازار می توان تشخیص داد که سیاست بانک مرکزی تزریق ریال بیشتر به اقتصاد است یا این بانک سعی دارد حجم نقدینگی در اقتصاد را کنترل کند.

نحوه آرایش بانک مرکزی در بازار باز بر اساس روند بازار بین بانکی انجام می شود در بازار بین بانکی بانک ها به یکدیگر به صورت کوتاه مدت وام اعطا می کنند بانک مرکزی در این بازار نقش وام دهنده نهایی را دارد و با نرخ ثابت 22 درصد به بانک های دارای کسری وام می دهد. اگر در بازار بین بانکی کسری منابع زیاد باشد و مراجعه به بانک مرکزی برای دریافت وام بالا برود، بانک مرکزی در بازار باز آرایش انبساطی می گیرد تفاوت عملیات در بازار باز با بازار بین بانکی در دو نکته است. نرخ سود بازار باز از نرخ سودی در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی کمتر است. دیگر اینکه دوره بازپرداخت وام در بازار بیشتر از بازار بین بانکی است. در واقع بانک مرکزی با خروج بانک های دارای کسری یا مازاد از بازار بین بانکی نرخ سود در این بازار اتومات مدیریت می کند.

کارنامه بازار بازار در آخر فروردین

عملکرد بانک مرکزی از عملیات بازار باز و بازار بین بانکی  نشان می دهد:در روز 30 فروردین ماه اعتبارات قاعده‌مند(پرداخت وام از سوی بانک مرکزی به بانکها در بازار بین بانکی) نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده و در بازار باز نیز نرخ سود برای دوزادهمین هفته متوالی ثابت ماند.

بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بازار بین بانکی هر هفته عملیاتی را تحت عنوان بازار باز برگزار می کند در این بازار بانک مرکزی در هر عملیات پولی را با سررسید های معلوم 12، 14 و 16 روزه در این بازار تزریق کرده و آن را در موعد مقرر از بانک ها با نرخ سود از پیش تعیین شده قبض می کند.

تزریق این پول در بانکها را بسط نقدینگی بانک مرکزی و جمع آوری پول قرض داده شده از بانکها را قبض نقدینگی می نامیم. درصورتی که بانک مرکزی اوراقی را در بازار ثانویه اوراق بدهی به فروش بگذارد نیز در مفهوم قبض تلقی می شود. اختلاف این دو متغیر (بسط و قبض پول) را می توان خالص عملکرد بازار باز و بازار ثانویه اوراق دانست. برای مثال چنانچه بسط نقدینگی در هفته ای بیشتر از قبض آن بوده باشد، خالص عملکرد به صورت بسط پول خواهد بود.

بازار باز

عملیات بازار باز در هفته سوم فروردین

در همین خصوص پس از گذشته سه هفته از برگزاری بازار باز در شرح عملیات منتشر شده در 30 فروردین ماه بانک مرکزی 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانکها تزریق کرده که تاریخ سررسید این اوراق 14 روزه بوده و نرخ سود آن معادل با 19.8 درصد ثبت شده است.

مقایسه نرخ سود این عملیات با هفته های قبل نشان از ثبات نرخ سود در دوازدهمین هفته متوالی داشته است.

در مرور گزارشهای هفتگی این بازار در دو موعد دیگر برگزاری آن در فروردین ماه 1400 مشاهده می شود که به ترتیب 6250 و 4500 میلیارد تومان دیگر نیزبه بانکها تزریق شده است. با توجه به آنکه روز دوشنبه 30 فروردین موعد تاریخ سررسید نخستین فروش هفتگی در سال جاری بود رقم 6 هزار و 280 میلیارد تومان از بانکها قبض شده که نخستین قبض در سال جاری به حساب می آید.

دربازار ثانویه نیز بانک مرکزی 6  میلیارد تومان اوراق به بانکها فروخت که عملکرد دیگر بانک مرکزی در معنای قبض پول بوده است.

به عبارت دیگر می توان گفت در عملیات بازار باز در این دوره 5 هزار میلیارد تومان بسط نقدینگی در بازار باز صورت گرفته و رقم قبض پول در این دوره نیز 6 هزار و 286 میلیارد تومان در دو بازار باز و  بازار ثانویه بوده است.

درنهایت کسر قبض پول از بسط نقدینگی در این دوره نشان می دهد که خالص عملکرد بازار باز در این هفته قبض هزار و 286 میلیارد تومان در بازار بوده است.

بازار باز

 

اعتبارات قاعده مند در هفته سوم فروردین

زمانی که بانکها با کسری شدید نقدینگی مواجه می شوند به یکدیگر رجوع کرده و از این محل سعی در برطرف کردن کسری خود دارند که به آن بازار بین بانکی می گویند. نرخ سود این بازار مشخص بوده و تاریخ سررسید آن کوتاه مدت است. از همین رو به آن بازار شبانه نیز گفته می شود. درصورتی که استقراض بانکها از بانک مرکزی صورت بگیرد نرخ سود آن 22 درصد بوده و به آن اعتبارات قاعده مند گفته خواهد شد.

در این خصوص رقم تزریق شده به بانکها در هفته سوم برگزاری بازار در سال جاری، 25 هزار و 920 میلیارد تومان بوده که نسبت به هفته قبل 3.4 درصد کاهش داشته است.

در صورتی که بسط نقدینگی را به صورت کلی برآورد کنیم، حاصل، مجموع بسط در بازار باز و اعتبارات قاعده مند خواهد بود. این رقم در روز 30 فروردین، 30 هزار و 920 میلیارد تومان بوده که اگر رقم قبض شده در بازار باز را از آن تفریق کنیم خالص مداخله بانک مرکزی در دوبازار به دست می آید.

بنابر این تعریف حالص مداخله بانک مرکزی این در این دو بازار برابر با 24 هزار و 640 میلیارد تومان در هفته پایانی فروردین ماه خواهد بود.

در این رویکرد بسط در بازار باز با نرخ سود 19.8 درصد انجام شده و نرخ سود اعتبارات قاعده مند نیز 22 درصد بوده است. در این صورت با توجه به حجم معاملات نرخ سود موزون برابر با 21.64 درصد محاسبه می شود. 

بازار باز

 

مطالب پیشنهادی اخبار بانک و بیمه

ادامه اخبار بانک و بیمه
20 ساعت پیش
24 ساعت پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
2 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
6 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
جدیدترین نقل قول کیهان از یک خبرنگار غربی بدون ذکرنام؛ گفت اگر نامش را بیاوریم تکذیب می‌کند پاتک «خوش‌‌لباس‌ها» به نمایندگان مجلس! تکرار سنت خاتمی توسط رئیسی! صدور کیفرخواست ضارب چهارراه میدان گرگان دولت آمریکا باید رفتارش در مقابل ایران را تغییر دهد تاریخ سازی کورتوا با رئال ابراز رضایت  آنچلوتی با وجود توقف برابر ویارئال عذرخواهی پله از مسی به خاطر تبریک دیر هنگام! "گربه" اوکراینی در لندن جاشوا را زمین گیر کرد فرصت‌سوزی رئال مادرید مقابل ویارئال نایب قهرمان المپیک و هم تیمی تختی درگذشت واکنش جالب نماینده کوبا در مواجهه با نماینده اسرائیل در سازمان ملل صفحه اول روزنامه‌های 4 مهر 1400 آخرین تحلیل مکتوب مرحوم هاشمی رفسنجانی درباره جنگ 8 ساله انتقاد جمهوری اسلامی از بزک کردن چهره طالبان توسط صدا وسیما با درگذشت آیت‌الله حسن زاده آملی حوزه‌های علمیه ذخیره ارزشمندی از دست دادند دست وزارت ورزش از مجمع کدام فدراسیون‌ها کوتاه ماند؟ استمرار آموزش مجازی،آفت آموزش عالی طی سال‌های آینده/دانشگاه بدون حضور دانشجویان روح ندارد اثربخشی واکسن کرونا از چه زمانی آغاز می‌شود و تا چه زمانی ماندگار است؟ یاوه گویان جمهوری آذربایجان نمی‌توانند بین مسلمانان اختلاف افکنی کنند مرادی: باید جلوی هر نوع افزایش قیمت کالاها گرفته شود طراحی و ساخت ۳۷ پارک آبخیز جدید در کشور با تغذیه صحیح، از آسیب به DNA جلوگیری کنید نکاتی درباره اهمیت تزریق واکسن کرونا در بیماران قلبی_عروقی امیر عبداللهیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد حمایت از صنعت ورزش باعث اشتغال جوانان ورزشکار می‌شود استفاده از گازهای گلخانه‌ای برای بازگشت فضانوردان از مریخ قیمت سکه و دلار در اتاق انتظار/پیش بینی بازار ارز و سکه از توافق هسته ای لژیونرها در دوبی به تیم ملی ایران ملحق می‌شوند سریال ها تنش زا شده اند/تا پایان کرونا بازی نمی کنم ۷ الزام برای تحول در نظام آموزش و پرورش گیر و گور مشکلات جوانان؛ مقصر را پیدا کنید کسب عنوان سوپر استاد بزرگ شطرنج توسط پرهام مقصودلو برگزاری اولین رویداد هفتگی برای شبکه‌سازی در حوزه انرژی در کشور گرانترین فیلم های تاریخ نگاهی به ۷ اثر پاییزی از هنرمندان ایرانی بورس چگونه سبز شد؟ سارا قمی: آبرو و غرور از دست رفته ما برگشت/ دختران فوتبالیست گل کاشتند جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است نتفلیکس ساخت فصل سوم سریال The Witcher را تایید کرد ویدیو: گیم‌پلی واقع‌گرایانه‌ RIDE 4 باعث تعجب گیمرها شده است حمایت روسیه از دولت رئیسی/آمریکا تحریم‌ها را بردارد بدشانسی جهانبخش برای اولین گل فصل نتایج نهایی کنکور سراسری اعلام شد «علامه» زنده است؛ به مسافرت رفته ... دانشگاه‌های ژاپن و عدم تمایل به بازگشایی حضوری! رویترز مدعی شد: توافق سواپ نفت میان ایران و ونزوئلا قیمت طلا این هفته محک می‌خورد بیانیه رسمی گیگابایت برای دو منبع تغذیه «GP-P850GM» و «GP-750GM» کدام خودورها وارد بازار ایران می شود؟/منتظر خودروهای لوکس نباشید چین به استقبال مدیر هواوی رفت بررسی همکاری وزارت ارشاد و ارتش ۹۸درصد پروازهای اربعین به نرخ مصوب فروخته شد/ ایرلاین‌ها مقصر گرانفروشی نیستند! برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران با ۲۵۰۰ اتوبوس/ احتمال بازگشایی شلمچه و چذابه نقره داغ دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی شرط «ولی نصر» برای احیای برجام افتتاح هتل برای زنبورها! آلومینیوم ۲ بازیکن دیگر جذب کرد «فرهنگ ایمنی»؛ عبارتی آشنا اما کمتر پرداخته شده از ظاهر وزمیر در سریال The Witcher رونمایی شد زهره کودایی؛ دروازه‌ای از طلا و توری پر از مروارید چرخش بشاگردی از مسجد سلیمان به هوادار(عکس) پورحمیدی با آلومینیوم قرارداد بست(عکس) پی‌اس‌جی 2-0 مون‌پلیه: بردهایی که دلگرم کننده نیست مهاجم جنوبی شهرخودرو شاگرد خطیبی شد آمریکا طالبان را به رسمیت شناخت ؟ + فیلم اولیانوف: تاخیر بیشتر در آغاز مذاکرات می‌تواند فضا را برای احیای برجام نامساعد کند نتفلیکس دو کلیپ از فصل دوم سریال The Witcher منتشر کرد پیش بینی سرماخوردگی های شدید با کاهش محدودیت های اجتماعی تغییرات در کادر فنی استقلال/ طاهری جای امیری را گرفت توافق آجورلو با مجیدی برای همکاری سه ساله پایان سفر امیرعبداللهیان به نیویورک ادامه پیروزی های پیاپی پاری سن ژرمن برنامه مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتسال رئال 0-0 ویارئال: نوار پیروزی‌ها پاره شد پیش بینی بورس فردا 4 مهر 1400/ خریداران بر موضع خود باقی می مانند؟ شکست دورتموند و پیروزی پر گل لایپزیگ در بوندسلیگا تریلری از اقتباس انیمیشنی بازی League of Legends منتشر شد سرمایه گذاری روی واکسن برکت فعلا به نتیجه نرسید چه کسی جانشین مرکل می شود؟+فیلم پیام جامعه روحانیت مبارز در پی درگذشت آیت‌الله حسن زاده آملی میراث فرهنگی ایران در برزخ است آتش سوزی در مناطق جنگلی درازنو در ۸۳سالگی نمی‌توانم بروم کارگری دلار؛ بازیچه برجام + فیلم فیشینگ سایت‌های داخلی رکورد زد ورود کمیته امداد به تامین مسکن مهم‌ترین مشکل روستاییان چیست؟ معادله مسکن در نیمسال دوم انعکاس کمبود انرژی جهانی در قیمت‌های زغال سنگ، نفت و گاز حضور اسکوچیچ در تمرین آلومینیوم جوزپ بورل: باید فورا به مذاکرات بازگردیم و برجام را به شکل کامل احیا کنیم تولید روزانه تارا افزایش می‌یابد فروش هایما S7 پلاس بدون قرعه‌کشی ورود برقی‌های روسی از سال ۲۰۲۴ مسیر تنظیم بازار خودرو استفاده ولوو از مواد بازیافتی انتظار طولانی مشتریان مرسدس بنز چالش ‌استاندارد در ابرپروژه خودرویی صمت استارت واردات با کدام خودرو؟